Basic Schedule of Rates 2022 (District Wise)

Jaipur Zone

Jodhpur Zone Udaipur Zone Kota Zone  Hanumangarh Zone
1. Jaipur 1. Barmer 1. Udaipur 1. Kota 1. CE (North) Hanumangarh
2. Alwar 2. Bikaner 2. Banswara 2. Jhalawar  
3.  Tonk 3.  Pali 3. Chittorgarh 3. Baran  
4. Bharatpur 4. Jodhpur 4. Dungarpur 4. Bundi  
5. Dausa 5. Jaisalmer 5. Bhilwara    
6. Dholpur 6. Jalore 6. Pratapgarh    
7. Ajmer 7. Nagaur 7. Rajsamannd    
8. Sikar 8. Sirohi      
9. Jhunjhunu        
10. Karauli        
11. Sawai Madhopur        

Basic Schedule of Rates  2020 (District Wise)

Jaipur Zone

Jodhpur Zone

Udaipur Zone

Kota Zone

1. Jaipur

1. Barmer

1. Udaipur

1. Kota

2. Alwar

2. Bikaner

2. Banswara

2. Jhalawar

3. Tonk

3. Pali

3. Chittorgarh

3. Baran

4. Bharatpur

4. Jodhpur

4. Dungarpur

4. Bundi

5. Dausa

5. Jaisalmer

5. Bhilwara

 

6. Dholpur

6. Jalore

6. Pratapgarh

 

7. Ajmer

7. Nagaur

7. Rajsamand  

8. Sikar

8. Sirohi    

9. Jhunjhunu

     

10. Karauli

     

11. Sawai Madhopur

     

 

Basic Schedule of Rates  2014 (District Wise)

Jaipur Zone

Jodhpur Zone

Udaipur Zone

1. Ajmer

1. Barmer

1. Udaipur

2. Alwar

2. Bikaner

2. Banswara

3. Tonk

3. Pali

3. Chittorgarh

4. Bharatpur

4. Jodhpur

4. Dungarpur

5. Dausa

5. Jaisalmer

5. Bhilwara

6. Dholpur

6. Jalore

6. Pratapgarh

7. Jaipur

7. Nagaur 

 

8. Sikar

   

9. Jhunjhunu

   

10. Karauli

   

11. Sawai Madhopur